phone booking 0 2247 1111 สาขาอนุสาวรีย์
phone booking 0 2495 7300 สาขาสุขุมวิท
Choose Movie
Choose Location
X CLOSE
Plane
ดิ่งน่านฟ้า เดือดเกาะนรก
วันที่เข้าฉาย : 26/01/2023
Tid Noi
ทิดน้อย
วันที่เข้าฉาย : 25/01/2023
I Kai Dek Wat Jay Dee
ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์
วันที่เข้าฉาย : 19/01/2023
Mummies
มัมมี่ส์
วันที่เข้าฉาย : 19/01/2023
The Woman King
มหาศึกวีรสตรีเหล็ก
วันที่เข้าฉาย : 12/01/2023
M3gan
เมแกน
วันที่เข้าฉาย : 12/01/2023
Avatar : The Way of Water
อวตาร : วิถีแห่งสายน้ำ
วันที่เข้าฉาย : 14/12/2022
Submit
Cancel
CENTURY THE MOVIE PLAZA
VICTORY MONUMENT
CENTURY THE MOVIE PLAZA
SUKHUMVIT
X CLOSE
20 September 2019
แถลงข่าวปิดโครงการ ค่ายนักสื่อสารเพื่อสุขภาวะ ปี2

แถลงข่าวปิดโครงการ นักสื่อสารเพื่อสุขภาวะ จากค่ายหนังสารคดี / ค่ายเขียนบทละคร / ค่ายเขียน - เล่า - เรื่อง)

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงภาพยนต์เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า (โรง 4) เวลา 10.00 - 13.30 น.

ร่วมชมผลงานสร้างสรรค์สารคดี หนังสั้น ฯลฯ จากน้องๆค่ายนักสื่อสารสุขภาวะ ที่สะท้อน ปัญหาด้านต่างๆ

ในมุมของนักคิด นักสื่อสารรุ่นใหม่ ที่สร้างผลงานให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ และ ยาเสพติด

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้รักสุขภาพ รักชีวิต ครอบครัว และสังคม ต่อไป