phone booking 0 2247 1111 สาขาอนุสาวรีย์
phone booking 0 2495 7300 สาขาสุขุมวิท
Choose Movie
Choose Location
X CLOSE
Plane
ดิ่งน่านฟ้า เดือดเกาะนรก
วันที่เข้าฉาย : 26/01/2023
Tid Noi
ทิดน้อย
วันที่เข้าฉาย : 25/01/2023
I Kai Dek Wat Jay Dee
ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์
วันที่เข้าฉาย : 19/01/2023
Mummies
มัมมี่ส์
วันที่เข้าฉาย : 19/01/2023
The Woman King
มหาศึกวีรสตรีเหล็ก
วันที่เข้าฉาย : 12/01/2023
M3gan
เมแกน
วันที่เข้าฉาย : 12/01/2023
Avatar : The Way of Water
อวตาร : วิถีแห่งสายน้ำ
วันที่เข้าฉาย : 14/12/2022
Submit
Cancel
CENTURY THE MOVIE PLAZA
VICTORY MONUMENT
CENTURY THE MOVIE PLAZA
SUKHUMVIT
X CLOSE
03 February 2020
เดินห้างอย่างปลอดภัย ห่างไกลไวรัส

(3 กุมภาพันธ์2563) เวลา 10.30น. เขตวัฒนาลงพื้นที่ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง และเชื้อไวรัสโคโรนา โดยมีนางสาว สมปอง กาญจน์พิบูลย์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตวัฒนา และ

นางชวัณรัตน์ เจียมอุดมสิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์ 21 วัดธาตุทอง  ศูนย์บริการสารงธารณสุข 10 สุขุมวิทเขต นักเรียนจิตอาสา ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นจูรี่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

พร้อมทั้งได้มีการแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5  และเชื้อไวรัสโคโรนา ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ณ ห้างสรรพสินค้า Century The Movie Plaza